O projektu

Města

vzdělávání

Města vzdělávání - jiný typ investice

Věříme, že vzdělávání je nejlepší investicí, kterou může dát rodič dítěti, ale i zastupitelé svému regionu. Řešíte nezájem obyvatel o veřejný prostor? Nevíte, jak zapojit mladé lidi do dění ve městě? Tíží vás vzájemné soužití různých skupin obyvatel? Chcete kvalitnější a pestřejší možnosti vzdělávání? Potřebujete více inovativních nápadů a lidí s podnikatelským duchem? Vše se dá řešit vhodným nastavením vzdělávání ve vašem regionu, které pomůžeme společně s místními odborníky, ale i rodiči a zaměstnavateli nastartovat tak, aby se z palčivých problémů staly zajímavé příležitosti. Přinášíme zkušenost ze čtyř pilotních měst od lídra v oblasti vzdělávání.

„Největším přínosem Měst vzdělávání je pro mě základní myšlenka, že vzdělávání není jen problémem škol, ale celé komunity města.”

Marián Bystroň, náměstek primátora města Chomutova

Krok za krokem:

1. Zmapujeme aktuální stav

Vyhledáváme klíčové aktéry v místě a mapujeme lokální situaci ve vzdělávání, včetně zpracování průzkumu mezi obyvateli.

2. Představíme vesmír vzdělávání

Vytváříme institucionální mapu vzdělávání v daném městě a porovnáváme ji s demografickým výhledem počtu rezidentů.

3. Porovnáme soulad místních vzdělavatelů s potřebami zaměstnavatelů

Zjišťujeme kompetence, které místní zaměstnavatelé od svých zaměstnanců potřebují. Srovnáváme s tím, co nabízejí vzdělávací instituce v regionu.

4. Vytvoříme lokální partnerství

Propojujeme významné zástupce nejrůznějších institucí a firem se školami a zastupiteli a vytvoříme síť vztahů, které povedou ke zlepšení nabídky, kvality a možností vzdělávání ve městě.

5. Poskytneme naše odborné know how

Pomáháme představitelům města zpřesnit priority v oblasti vzdělávání a najít postupy, jak je naplňovat. Radnice často pro nadbytek agendy musí řešit provozní věci a nezbývá čas se věnovat koncepčním otázkám rozvoje vzdělávací soustavy. Naše doporučení vypracujeme podle aktuálních mezinárodních studií a doporučení ve spolupráci s nejrenomovanějšími českými odborníky.

6. Zprostředkujeme dialog

Moderujeme a facilitujeme pracovní setkání odborníků i dalších osob, kteří se chtějí na zpracování strategie podílet. Participativní formou pro město zpracováváme novou vzdělávací strategii. Z pozice konzultantů asistujeme vzniklým lokálním partnerstvím, která mají za úkol v dlouhodobém horizontu řešit nastavenou strategii vzdělávání.

7. Zajistíme dlouhodobou udržitelnost strategie

Budeme usilovat o realizaci vzniklé strategie a postupné naplňování stanovených kroků v praxi prostřednictvím ambasadorů, se kterými budeme v každém městě vzdělávání trvale spolupracovat.

Co města získají

  • Audit vzdělávacího i podnikatelského prostředí.
  • Analýzu slabých a silných stránek lokální vzdělávací sítě a navržení konkrétních opatření a kroků vedoucích k vzájemné propojenosti.
  • Propojení různorodých organizací formálního i neformálního vzdělávání a firem do intenzivnější a užší spolupráce, do tzv. lokálního partnerství.
  • Kontinuální akční plán, do jehož zpracování jsou zapojeni sami aktéři vzdělávání v daném městě, tedy odborníci s reálnými, detailními lokálními zkušenostmi.
  • Novou čtyřletou vzdělávací strategii města.
  • Preferenční nabídku pilotních aktivit a projektů EDUin.