Balíček služeb pro MAP

EDUin, o.p.s. byl založen v roce 2013. Od té doby se věnujeme vzdělávací politice, komunikaci s rodiči, řediteli škol, zřizovateli a politiky. Díky důsledné práci s médii jsme nepřehlédnutelným rozcestníkem informací o vzdělávání.

 

Hlavní cíle nabízeného balíčku:

Pomoc MAPům budovat jejich vlastní trvalé lokální kapacity a lokální sítě podpory (zaměření na klíčové stakeholdery – zřizovatele, rodiče, ředitele škol atd.).

Spolupráce a školení na poli komunikace s veřejností, médii a vedení sociálních sítí MAP.

Pomoc s orientací v problematice změn ve vzdělávání, podpora rovnosti a desegregace ve školství.

Edukace zřizovatelů, aby vnímali důležitost agendy školství a nestarali se o pouhou provozní stránku svých škol, nýbrž především o změny uvnitř.

 

Služby zahrnuté v balíčku

 
EDUinfo servis

Elektronický čtvrtletník pro orientaci ve vzdělávací politice, který reflektuje potřeby zřizovatelů. Důležité informace z oblasti vzdělávací politiky, trendů školství a řízení vzdělávacího procesu na úrovni samospráv.

 

EDUkonference pro zřizovatele

Výroční konference zaměřená na potřeby zřizovatelů škol. Účast na konferenci pro dvě osoby z MAP nebo regionu zdarma.

 
Pomoc s náplní Facebooku

Obsah osvětových příspěvků ke vzdělávání. Odkazy na popularizační články o výchově a vzdělání z vlastní produkce mířené k mainstreamovému publiku.

Frekvence 3 příspěvky týdně.

 

Mediální výcvik

Seminář MAP a jeho propagace – jak se propagovat, zásady práce s novináři, zákonitosti světa médií, vedení a moderování diskuze s veřejností, příklady dobré praxe MAP.

Seminář Jak na Facebook – používáme sociální sítě pro komunikaci s veřejností.

Seminář Jak napsat dobrou tiskovou zprávu.

Vstup jedné osoby na vybraný seminář zdarma.

 

Dále nabízíme

 
EDUpoint

Místo pro společné setkávání nad aktuálními tématy v oblasti vzdělávání a výchovy pro odbornou i širší veřejnost. Komunita lidí, kteří mají zájem o vzdělávání, se kterou se dá následně pracovat.

V případě zájmu o vypracování nabídky dle konkrétní situace ve vašem regionu nás prosím kontaktujte.

 
EDUakademie

Odborné vzdělávání zástupců MAP a samospráv, kteří chtějí znát trendy a vývoj ve vzdělávání nebo třeba to, jak se dnes pozná dobrá škola. Hlavní náplní vedle expertních vstupů bude diskuze mezi účastníky ve společné skupině MAP i zřizovatelů.

Cena: 1500,- / osobu / setkání

 

 

EDUkonzultace

Odborné konzultace v oblasti vzdělávání. Specializujeme se na koncepční oblast, sféru rozvoje a diverzifikace vzdělávání a komunikaci. Neposkytujeme právní a ekonomické poradenství.

Přednostní právo využít omezené expertní kapacity. Konzultace spolupracujícím MAPům poskytujeme za sníženou sazbu 1000,-/hod. (běžná sazba pro rok 2019 je stanovena na 1200,-/hod.)

Co nabízíme konkrétně:

  • kvalifikovaný vhled z pohledu vzdělávací politiky – jsme schopni vám přiblížit obecnější souvislosti a zasadit vaše kroky do dlouhodobější perspektivy
  • pomoc s orientací v problematice a vytýčení priorit
  • analýza a připomínkování vaší strategie rozvoje vzdělávání
  • metodickou podporu při mapování stavu vzdělávání v regionu
  • poradenství při implementaci změn a rozvoji místního vzdělávání
  • vyhledání a zprostředkování příkladů dobré praxe odjinud
  • vytipování zajímavých aktivit a příkladů ze vzdělávací oblasti ve vašem místě, které lze s ostatními sdílet

 

Cena balíčku služeb pro rok 2019:

12.000,- Kč + DPH.

 

Kontakt:

Miroslav Hřebecký

Email: miroslav.hrebecky@eduin.cz

Tel.: 777 230 849