Vzdělávací

strategie

Vzdělávací strategie společnosti EDUin jsou šité na míru zapojeným městům a jejich specifikem je participativní forma zpracování. Do tvorby strategie jsou zapojeni sami aktéři vzdělávání v daném regionu, tedy odborníci s reálnými, detailními lokálními zkušenostmi. V roli tvůrců strategie jsou poté více motivováni při jejím reálném naplňování. Strategie zohledňují zájmy radnice, škol, obyvatel, rodičů, mládeže i místních zaměstnavatelů.

Od standardních vzdělávacích strategií, které jsou zaměřeny na podporu školských organizací, se koncept Měst vzdělávání odlišuje propojením širokého spektra institucí, které na poli formálního a neformálního vzdělávání působí – školy, knihovny, DDM, divadla, vzdělávací a mládežnické organizace atd.

Při zpracování strategie získávají města nově jako bonus také základní verzi lokální EDUmapy, která přináší městům a veřejnosti přehledné zmapování nabídky volnočasového vzdělávání v dané lokalitě.

Ukázka strategie vzdělávání: