KONFERENCE PRO OBCE A MĚSTA

Města vzdělávání – Jak mohou zřizovatelé zvyšovat kvalitu vzdělávání

Konference se konala 14. listopadu v Ústřední knihovně v Praze (Mariánské náměstí 98/1, Praha 1, MHD Staroměstská).

Proč konferenci pořádáme

Cílem konference je pomoci zástupcům obcí zorientovat se lépe v prioritách vzdělávací agendy obce a předat inspirativní zkušenosti s jejím řízením.

 

Fotografie z konference

Fotografie z konference

 

Program

Města vzdělávání
Alexandra Jiřičková, místostarostka města Dvora Králové nad Labem [VIDEO]
David Šimek, starosta města Svitav [VIDEO]
Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o. p. s. [VIDEO]
Spolupráce radnice a škol
Vít Rakušan, starosta města Kolína a náměstek hejtmana Středočeského kraje [VIDEO]
Spolupráce radnice se soukromým subjektem na vzdělávacích projektech
Marie Kinsky, zakladatelka a ředitelka Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA [VIDEO]
Školní a městská participace
Tomáš Rákos, D21 [VIDEO]
Workshopy

Program bude pokračovat v prostorách nedalekého Pražského kreativního centra na Staroměstském náměstí, kde bude moct každý účastník konference absolvovat tři workshopy (své preference zvolíte v přihlášce):

Jak zajistit, aby škola byla kvalitní
Martin Procházka, ředitel Pražského inspektorátu ČŠI
Jak vybrat toho pravého? Výběr ředitele od vyhlášení konkurzu po jmenování
Miroslav Hřebecký, odborný konzultant EDUin o. p. s., lektor školského managementu
Spolupráce zřizovatele a škol při inkluzi
Jiří Sehnal, ředitel ZŠ TGM Svitavy
Vzdělávací strategie města – proč je dobré ji mít a čemu pomůže
Silvie Pýchová, ředitelka Stále konference asociací ve vzdělávání
Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o. p. s.
Jak prostřednictvím škol a dalších vzdělávacích institucí aktivovat děti a mladé lidi do života měst a obcí
Alexandra Jiřičková, místostarostka města Dvora Králové nad Labem
Hana Hniličková, manažerka rozvoje projektu Příběhy našich sousedů, Post Bellum
Tomáš Rákos, D21 školní a městská participace
Památkové instituce jako živá místa vzdělávání – propojení formálního a neformálního vzdělávání na úrovni obce
Blanka Čuhelová, ředitelka Muzea Svitavy
Ivona Bartošová, lektorka Galerie Středočeského kraje 

 

 

Kontakt

Michal Kaderka, e-mail: konference@mestavzdelavani.cz, tel.: 777 879 481

 

Partneři

          

 

Mediální partner

 

Organizátor