O projektu

Města

vzdělávání

logo EDUinu

Věříme, že vzdělávání je nejlepší investicí, kterou může dát rodič dítěti, ale i zastupitelé svému regionu. Řešíte nezájem obyvatel o veřejný prostor? Nevíte, jak zapojit mladé lidi do dění ve městě? Tíží vás vzájemné soužití různých skupin obyvatel? Chcete kvalitnější a pestřejší možnosti vzdělávání? Potřebujete více inovativních nápadů a lidí s podnikatelským duchem? Vše se dá řešit vhodným nastavením vzdělávání ve vašem regionu, které pomůžeme společně s místními odborníky, ale i rodiči a zaměstnavateli nastartovat tak, aby se z palčivých problémů staly zajímavé příležitosti. Přinášíme zkušenost ze čtyř pilotních měst od lídra v oblasti vzdělávání.

„Největším přínosem Měst vzdělávání je pro mě základní myšlenka,
že vzdělávání není jen problémem škol, ale celé komunity města.”

Marián Bystroň, náměstek primátora města Chomutova

více >

[_slide-anything id='74']

Staňte se Městem vzdělávání

Pro zástupce města

Certifikace

Zažádejte si o značku „Město vzdělávání“ a projděte procesem certifikace na základě kritérií, která certifikovaná města musejí splňovat. Zpracujeme rychlý audit a nabídneme konzultace vedoucí k naplnění stanovených kritérií. Tato kritéria jsou pro města nejen nástrojem autoevaluačním, ale především rozvojovým. více >

Staňte se Městem vzdělávání

Pro zástupce města

Certifikace
Zažádejte si o značku „Město vzdělávání“ a projděte procesem certifikace na základě stanovených kritérií. Být Městem vzdělávání je dobrá investice. Jaké benefity vám to jako městu přinese? Čtěte více.
Vzdělávací strategie
Chcete jasně nastavit vzdělávací priority města? Chcete, aby vaše město žilo vzděláváním? Zpracujeme společně s vámi dlouhodobou vzdělávací strategii města, včetně akčního plánu a nastavení dobré praxe rozvoje vzdělávání. To vše participativním přístupem, kdy zapojíme širokou síť různých významných lokálních aktérů
a přinášíme inovace. Čtěte více.

Podpořte vzdělávání ve vašem městě

Pro veřejnost

  • Zapojte se do organizování EDUpointů (besed, panelových diskuzí a otevřených tříd o vzdělávání)
  • Spolupracujte na zpracování lokální EDUmapy
  • Staňte se lokálním ambasadorem myšlenky Měst vzdělávání
  • Podpořte spolupráci školy s rodiči (program Rodiče vítáni) a komunitní charakter školy (program Extra třída).

Newsletter

Inspirace měst

vzdělávání

Města vzdělávání
Kutná Hora
Dvůr Králové n. Labem
Svitavy
Chomutov
Podporují nás